Tôi bị mất ngủ kéo dài khi chồng phản bội – Tôi phải làm sao ???

Mất ngủ khi phát hiện chồng phản bội
Mất ngủ khi phát hiện chồng phản bội “Do cơ quan cách nhà hơn chục cây số, nên tôi thường đi làm từ sáng tới tận tối mới về, buổi trưa tôi ăn cơm hộp và nghỉ ở cơ quan luôn. Một buổi trưa, do buổi chiều có việc ở gần nhà nên tôi định sẽ về nhà ăn cơm cùng với chồng, định sẽ tạo bất ngờ cho anh. Nào...